SK Pôžička

Potrebná pôžička Žltý melón

Táto pôžička je poskytovaná klientom, ktorým bol v dôsledku momentálnej situácie dočasne znížený príjem alebo sa zvýšili ich rodinné výdavky.